الفلاح بقى واقف فالشمس

واحد الفلاح بقى واقف فالشمس شي 5 سويع
كيتسنى لمركوب شوية هو يتكى ..
هي دوز من حداه بنت زوينة بقات كتشوف فيه
قالت ليه انا كلي ديالك نبقى حياتي كلها معاك
قاليها أشغديري بيا معندي حتريال
قالت ليه قلب جيبك غتلق 10000 درهم
قلب هو يلقاها قاليها معندي فاش ركبك
قالت ليه شتي هاديك الكاتكات راها ديالك
قلب جيبك غتلقا لكونطاك
قلب لقاه هو يبقى يشوف ..
قاليها بغيت نسولك شكون نتي
قالت ليه انا السخانــــة

Previous Post
Next Post
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: